Nieruchomości

Miasto Ruda Śląska oferuje do zbycia nieruchomości zabudowane i niezabudowane, które przeznaczone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta pod inwestycje produkcyjne, usługowe, handlowe oraz pod budownictwo mieszkaniowe.

Dla osób i firm rozpoczynających i rozszerzających działalność gospodarczą, miasto oferuje również lokale użytkowe o zróżnicowanych stawkach najmu w dobrych lokalizacjach.

Aktualne oferty nieruchomości miasta Ruda Śląska znajdują się pod adresem:

http://www.rudaslaska.pl/gospodarka/oferty-inwestycyjne

Aktualne ogłoszenia o zbyciu nieruchomości pod produkcję, usługi i handel znajdują się pod adresem:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=2991&r=r  

Aktualne ogłoszenia o zbyciu nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe znajdują się pod adresem:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=2990&r=r

Aktualne ogłoszenia o zbyciu lokali użytkowych i garaży znajdują się pod adresem:

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=2993&r=r

Szczegółowe informacje o aktualnych ofertach inwestycyjnych można otrzymać pod nr tel. 607 899 955 lub pisząc na adres: promocja@ruda-sl.pl