Wsparcie ze środków UE

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ FIRM

W 2013 r. osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą otrzymać wsparcie w formie pożyczek. Pożyczki adresowane są do osób i instytucji, które ze względu na trudną sytuację ekonomiczną oraz brak historii kredytowej mają ograniczony dostep do środków oferowanych w bankach komercyjnych i instytucjach finansujących. Celem jest ułatwienie dostępu do kapitału na etapie zakładania firmy oraz umożliwienie rozwoju i wyrównywanie szans nowo utworzonych przedsiębiorstw i podmiotów ekonomiii społecznej w możliwościach korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

Uczestnik projektu w trakcie rejestracji oraz w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej otrzymuje indywidualne wsparcie doradczo-szkoleniowe, którego celem jest pomoc w efektywnym wykorzystaniu pożyczki. Można je przeznaczyć na dowolny cel gospodarczy; mogą to być cele inwestycyjne i obrotowe. Z pożyczki można więc sfinansować m. in. zakup i modernizację obiektów, zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu, zakup towarów handlowych i materiałów, a także zakup innych wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

Pożyczki mają chrakter preferencyjny, co oznacza, że są udzielane na znacznie bardziej korzystnych warunkach, niż kredyty oferowane na rynku. Biorący unijne pożyczki na start w biznesie nie ponoszą żadnych innych kosztów w postaci dodatkowych opłat i prowizji.

 

Więcej informacji o wsparciu z środków Unii Europejskiej na rozwój firm można otrzymać pisząc na adres: info@inkubatorrudzki.pl lub pod nr tel. 32 342 22 30.