Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

Termin, od którego można składać wnioski: 2020-04-28 (od godziny 08:00)

Termin, do którego można składać wnioski: 2020-06-23 (do godziny 12:00)

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: I r. czerwiec II/III r. lipiec IV r. sierpień 2020

Maksymalny poziom dofinansowania [%]: 85,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN: 76 269 031,20

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR: 17 187 000,00

Bliższe informacje: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/527

Komentarze zablokowane.