Firmy ze Śląska mogą składać wnioski o dofinansowanie  działań zmierzających do umiędzynarodowienia ich działalności. Śląskiej Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs do działania 3.5.3. „Internacjonalizacja MSP”. To szansa na uzyskanie pomocy finansowej dla tych przedsiębiorców, którzy pragną wejść  ze swoimi towarami lub usługami  na nowe rynki zagraniczne. Pozyskane środki będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych targach lub wystawach, czyli wydarzeniach pozwalających promować firmę i jej ofertę.

Warunkiem pozyskania bezzwrotnych środków jest udział w takim wydarzeniu w roli wystawcy. wymagane jest wynajęcie powierzchni wystawowej i przygotowanie odpowiedniego stoiska. Ponadto przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć część środków z dotacji na zakup specjalistycznych usług doradczych, które będą koncentrowały się na przygotowaniu i wdrożeniu planu internacjonalizacji.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 proc. Przedsiębiorcy muszą także przestrzegać limitów pomocy. Minimalna kwota o jaką wolno wystąpić to 20 tys. zł. a górny limit wsparcia to 200 tys. zł.

 

Bliższych informacji udziela:

Punkt Kontaktowy ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101

tel.  (32)743-91-71, (32)743-91-77

 

 

Komentarze zablokowane.