Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje obecnie projekt Polskie Mosty Technologiczne skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wszystkich sektorów, które kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis i posiadają innowacyjny produkt, usługę bądź technologię. Projekt polega na doradztwie i wsparciu w procesie umiędzynarodowienia na wybranych rynkach poza Unią Europejską.

W ramach projektu PMT firma otrzyma wsparcie w wysokości do 200 tys. PLN – de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej):

–  3 dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje),

– 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji,

– 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym,

– na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju,

– wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników ZBH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami/kontrahentami/inwestorami.

 

Bliższych informacji na temat udziału w projekcie udziela:

Angelika Wójcik, tel.: +48 22 334 9924, e-mail: angelika.wojcik@paih.gov.pl,

 

Komentarze zablokowane.