Zapraszamy do korzystania z oferty Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., który udziela dla śląskich firm:

1. Poręczeń kredytów i pożyczek – dla przedsiębiorców, którzy:

– posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego,

– prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy.

Poręczenie nie może przekraczać 50% wartości poręczanego kredytu. Maksymalna kwota poręczenia określona jest indywidualnie w umowie o współpracy z bankiem. Udzielone jest na okres spłaty kredytu/pożyczki, nie dłuższy niż 60 miesięcy, powiększony o 6 lub 8 miesięcy.

2. Poręczeń transakcji leasingowych – dla przedsiębiorców jak wyżej, przy czym poręczenie nie może przekraczać 80% kwoty przyznanego leasingu i maksymalnie może wynosić 5% kapitału poręczeniowego Funduszu. Poręczenie udzielone jest na kres trwania leasingu, wydłużony o 6 miesięcy, maksymalnie na 66 miesięcy, w szczególnych przypadkach 126 miesięcy.

3. Poręczeń wadialnych – poręczenie udzielane jest za podmioty przystępujące do przetargu, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Poręczenia mogą uzyskać:

– mikro, mali i średni przedsiębiorcy,

– posiadający siedzibę lub oddział lub prowadzący inwestycję na terenie województwa śląskiego,

– którzy uzyskali pozytywny wynik analizy ŚRFP.

 

Bliższych informacji udziela:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

ul. Ceglana, 40-514 Katowice

tel. 32 7858585 w.15

e-mail: annac@rfp.pl

www.rfp.pl

 

 

Komentarze zablokowane.