Uzyskaj nawet do 100 000,00 zł na rozwój Twojej firmy!

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych, i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

Jaka jest wysokość dofinansowania?
80% dla mikroprzedsiębiorstw
70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia dofinansowania do 80%
50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia dofinansowania do 80%

Na jaki cel można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie można uzyskać na usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników, tj.:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe, e-learning;
  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Usługi rozwojowe muszą być zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?
Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępny i bezpłatny serwis, w którym znajduje się wykaz ofert szkoleniowych podmiotów świadczących usługi i szkolenia dofinansowane ze środków unijnych.

W Bazie Usług Rozwojowych wpisane może być wiele firm świadczących usługi, ale tylko te posiadające odpowiednie certyfikaty zweryfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mają prawo oferować szkolenia, na które otrzymasz dofinansowanie z funduszy europejskich!

Jak uzyskać dofinansowanie?

  1. Zarejestruj bezpłatnie firmę oraz swoich pracowników w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)  uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Wyszukaj w BUR usługi rozwojowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
  3. Wypełnij i złóż dokumenty zgłoszeniowe do wybranego Operatora.
  4. Podpisz umowę wsparcia.
  5. Wpłać wkład własny na wskazane konto Operatora.
  6. Weź udział w usłudze rozwojowej.
  7. Złóż wniosek rozliczeniowy.

 

Bliższych informacji udziela:

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska

tel.: (+48) 32 342 22 30
info@inkubatorsl.pl

Komentarze zablokowane.