Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Jesteś pracodawcą i chciałbyś uniknąć uciążliwości związanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji pracowniczej? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Oddziale ZUS w Chorzowie.

Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracodawca sam będzie decydował, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Będzie można zamienić dotychczasową dokumentację papierową na elektroniczną.

10 lat zamiast 50 lat

– Obecnie pracodawcy mają obowiązek przechowywania przez 50 lat dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy skracają okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji nowych pracowników z 50 lat do 10-ciu. Ułatwienie to dotyczy akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Ale istnieje też możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentów pracowniczych osób zatrudnionych w latach 1999 – 2018. Aby z tego skorzystać pracodawca będzie musiał złożyć do ZUS: oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW) za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, których zatrudnił w latach 1999 – 2018 oraz raport informacyjny (ZUS RIA). W raporcie ZUS RIA pracodawca przekazuje za pracownika dodatkowe dane za lata 1999–2018, m.in. o wypłaconym przychodzie niezbędnym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy, o okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. ZUS zapisze te dane na koncie ubezpieczonego.

Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. przedsiębiorca nadal przechowuje przez okres 50 lat. Tak będzie również, gdy w dokumentacji pracownika są dane o okresach związanych z pracą górniczą.

Wszystko o e-aktach

Więcej informacji na temat zakresu danych, jakie będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmian wprowadzonych w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, informacji rocznej oraz miesięcznej dla osoby ubezpieczonej można znaleźć na stronie www.zus.pl oraz www.e-akta.gov.pl.

Bezpłatne szkolenia w chorzowskim ZUS

Wszystkich zainteresowanych tematem e-akt Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 45 zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Bliższe informacje można uzyskać w oddziale ZUS w Chorzowie, pod nr tel.  32 34 90 681.

Komentarze zablokowane.