Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej dysponuje środkami finansowymi na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy w rudzkich firmach. O refundację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają siedzibę firmy na terenie Rudy Śląskiej oraz na refundowane stanowisko pracy zamierzają zatrudnić osobę obecnie zarejestrowaną w rudzkim PUP. To doskonała szansa na utworzenie nowego miejsca pracy przy znaczącym obniżeniu kosztów własnych z tym związanych.

Oprócz dotacji urzędnicy przeprowadzają wraz z pracodawcą rekrutację odpowiedniego pracownika. W trakcie procesu rekrutacji wyłoniony zostaje najlepszy kandydat do pracy, który spełnia wymagania określone przez pracodawcę. W ten sposób, na wzajemnym zaspokojeniu potrzeb przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych w Rudzie Śląskiej opiera się skuteczna współpraca umożliwiająca dynamiczny rozwój lokalnego rynku pracy. Tylko w tym roku rudzcy przedsiębiorcy utworzyli przy wsparciu urzędu 40 nowych miejsc pracy.

Pracodawcy chcący nawiązać współpracę z rudzkim urzędem pracy mogą kontaktować się telefonicznie pod nr: 32 771 59 15 lub osobiście w pok. 16. Wnioski na refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy można składać do końca października w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej:

Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16

tel. 32 771 59 15 lub osobiście w pok. 16.

 

 

Komentarze zablokowane.